e-Dome a.s. sa zlúčila s ESCO Slovensko a.s.

22. 12. 2023

Dňom 1. januára 2024 sa ESCO Slovensko a.s. stáva právnym nástupcom spoločnosti e-Dome a.s. na základe rozhodnutia vedenia uvedených spoločností o jej zlúčení so spoločnosťou ESCO Slovensko a.s..  Účelom tohto zlúčenia je zefektívnenie a rozšírenie aktivít  najmä v oblasti energetických služieb a lepšie využitie odborných a iných  kapacít oboch spoločností.

Všetky doterajšie záväzky spoločnosti e-Dome a.s. preberá uvedeným dňom  ESCO Slovensko a.s.. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel.č.: 0911 343 422 alebo emailom : info@escoslovensko.sk.

Tešíme sa na novú spoluprácu a prajeme Vám úspešný nový rok.