Predstavenstvo

Spoznajte členov vedenia spoločnosti ESCO Slovensko.

JUDr. Naďa Hartmann, MA, LL.M

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka

Zodpovedá za:

 • riadenie skupiny ESCO Slovensko a výkonného managementu spoločnosti
 • obchodnú činnosť spoločnosti ESCO Slovensko
 • externé vzťahy a marketing

Ing. Štefan Šabík

Podpredseda predstavenstva a správny riaditeľ

Zodpovedá za:

 • personálnu agendu skupiny ESCO Slovensko
 • interné fungovanie spoločnosti a skupiny ESCO Slovensko
 • informačné technológie a telekomunikačné služby

Ing. Michal Pasák MBA

Člen predstavenstva a výkonný riaditeľ

Zodpovedá za:

 • riadenie dcérskych spoločností v skupine ESCO Slovensko
 • integráciu dcérskych spoločností do skupiny ESCO Slovensko
 • vendor management a strategické partnerstvá ESCO Slovensko

Ing. Matej Šanta

Člen predstavenstva a riaditeľ stratégie a M&A

Zodpovedá za:

 • stratégiu skupiny ESCO Slovensko
 • akvizičný rozvoj skupiny ESCO Slovensko
 • rozvoj nových oblastí podnikania

Ing. Juraj Mihaľ

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Zodpovedá za:

 • financie skupiny ESCO Slovensko
 • vzťahy s finančnými inštitúciami

Ing. Marek Chrastina

Člen predstavenstva a technický riaditeľ

Zodpovedá za:

 • rozširovanie produktového portfólia skupiny ESCO Slovensko
 • lead manažment a identifikáciu nových príležitostí
 • vzťahy s obchodnými partnermi