Lokálna distribučná sústava

Zverte výstavbu, rekonštrukciu alebo prevádzku distribučných zariadení do rúk profesionálov. Hľadáte spoľahlivého partnera na prevádzkovanie svojej distribučnej sústavy elektriny alebo plynu? Zaujíma vás, ako ušetriť na energiách?

Chcem spočítať úsporu

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

PONÚKAME DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU V OBLASTIACH VÝSTAVBY, PREVÁDZKY, ÚDRŽBY ALEBO PRENÁJMU DISTRIBUČNÝCH SÚSTAV, TRAFOSTANÍC, ELEKTRICKÝCH ROZVODNÍ ČI INÝCH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ BEŽIACICH NA VŠETKÝCH NAPÄŤOVÝCH HLADINÁCH.

Naše riešenie je vhodné pre lokality s minimálne dvomi odberateľmi, ktorí nie sú vlastnícky previazaní, napríklad logistické centrá, developerské projekty a pod.

1

Poradíme

Ponúkame konzultácie vhodnosti zriadenia sústavy vrátane zabezpečenia projektu a kompletnej súvisiacej administratívy.

2

Prefinancujeme

Prefinancujeme investíciu do novej distribučnej siete, prípadne odkúpime alebo prenajmeme tú súčasnú.

3

Postavíme

Zaistíme realizáciu výstavby novej sústavy, prípadne rekonštrukciu alebo modernizáciu súčasnej.

4

Prevádzkujeme

Postaráme sa o efektívne a bezpečné prevádzkovanie sústavy, ktoré povedie k zabezpečeniu komfortnej dodávky komodít.

5

Postaráme sa

Ponúkame online dispečing a zároveň zabezpečíme údržbu, servis a revízie všetkých prvkov sústavy.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

AKÉ SÚ ĎALŠIE PRÍNOSY PRE VÁS

zníženie spotreby energií a eliminácia možných finančných strát spôsobených výpadkom elektrického zariadenia z prevádzky alebo jeho obmedzenou funkčnosťou

získanie dodatočného príjmu z prenájmu energetickej infraštruktúry

úprava energetických infraštruktúr na lokálnych distribučných sústavách