Energetické úspory so zárukou (EPC/GES)

Znížte emisie bez vynaloženia vlastných investičných prostriedkov. Riešite, ako znížiť emisnú stopu? Uvažujete o výstavbe alebo celkovej modernizácii budov s garantovanou úsporou?

Chcem spočítať úsporu

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

Realizujeme inteligentné a energeticky úsporné opatrenia, ktoré sú komplexným súborom vedúcim k zníženiu energetickej náročnosti.

KAŽDÝ PROJEKT EPC ZAČÍNAME ANALÝZOU SÚČASNÉHO STAVU A NÁVRHOM ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATRENÍ.

PONÚKAME AJ KOMPLETNÉ REALIZÁCIE NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ.

GARANTOVANÁ VÝŠKA ÚSPOR JE ZAKOTVENÁ V ZMLUVE, Z NICH POTOM FINANCUJEME AJ NÁKLADY NA REALIZÁCIU.

Naše riešenie je vhodné pre strojárske podniky, potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. Ďalej pre skladovacie a distribučné haly, komerčné objekty, mestá, štátne príspevkové organizácie, vysoké školy, zdravotnícke a kultúrne zariadenia.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

Skratka EPC znamená „Energy Performance Contract. Ide teda o energetické služby s garantovaným výsledkom podľa zákona. Preto sme vám schopní vopred zaručiť minimálnu úroveň úspor prevádzkových nákladov. Okrem toho vám umožníme dlhodobo zvýšiť efektívnosť vašej prevádzky alebo napríklad preniesť všetky finančné aj technické riziká spojené s projektom na dodávateľov.

Novinkou je úsporné opatrenie PDB (Performance design & build) – projekt a zhotovenie energeticky efektívnej stavby s garanciou nízkych prevádzkových nákladov.

AKÉ SÚ ĎALŠIE PRÍNOSY PRE VÁS

až 50 % zníženie celkových nákladov pri využití energetických úspor so zárukou (EPC)
až 75 % spotreby elektriny sa ušetrí pomocou LED technológie
zmluvná garancia zníženia prevádzkových energetických nákladov v rámci projektov EPC
bez nutnosti využitia vlastných investičných prostriedkov
riziká za nedodržanie prevádzkových parametrov prevezmeme na seba
znížime produkciu emisií CO2 vašich budov
znížime vašu závislosť od dodávky energií
značné náklady na vykurovanie alebo chladenie sa ušetria vďaka tepelným výmenníkom