Energetické poradenstvo a manažment

Využívajte moderné technológie a myslite na dlhodobú udržateľnosť. Riešite, ako optimalizovať energetické systémy a spotrebu energií? Uvažujete o obnove energetických zariadení?

Chcem vypočítať úsporu

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

Poskytujeme projektové a inžinierske služby. Ponúkame unikátne riešenia efektívneho využívania energií. Zabezpečujeme aj energetický audit a manažment.

VYMYSLÍME VHODNÉ RIEŠENIE A POSTARÁME SA O PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU.

VYBERIEME OPTIMÁLNU TECHNOLÓGIU PRE VÁŠ PROJEKT.

POSTRÁŽIME EFEKTÍVNOSŤ PREVÁDZKY.

Naše riešenie je vhodné pre verejný sektor, priemysel, služby a zákazníkov, ktorí plánujú realizáciu energeticky úsporných projektov alebo realizáciu novej výstavby vo všeobecnosti.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

AKO OPTIMALIZOVAŤ ENERGETICKÉ SYSTÉMY A SPOTREBU ENERGIÍ?

Energetické poradenstvo

zadarmo urobíme rýchlu úvodnú analýzu potenciálu úspor

ponúkneme „miniaudit“, ktorý preskúma konkrétne možnosti beznákladových alebo nízkonákladových úsporných opatrení

navrhneme konkrétne úsporné opatrenia

disponujeme jedinečným know-how našich špecialistov

Energetický audit

urobíme hĺbkový audit, na základe ktorého odhalíme slabé miesta

navrhneme konkrétne úsporné opatrenia, vyčíslime potenciálne aj garantované úspory a zabezpečíme kompletnú realizáciu projektu

povinný energetický audit podľa požiadaviek súčasnej legislatívy je vhodným vstupným podkladom na prípravu žiadostí o dotácie a na určenie vhodných investícií do budúcnosti

Energetický manažment

vďaka manažmentu od nás budete mať svoje procesy a nakladanie s energiou pod kontrolou

zabezpečíme dlhodobé monitorovanie prevádzky

dohliadneme na efektívne využívanie energie a dosahovanie plánovaných úspor

identifikujeme vhodné investície a optimalizujeme prevádzku súvisiacu so spotrebou alebo s výrobou energie