Prevádzka energetického hospodárstva

Nechajte si efektívne spravovať svoje energetické hospodárstvo. Hľadáte partnera na prevádzkovanie ľubovoľnej kombinácie zdrojov a distribučných sietí jednotlivých druhov energií a komodít?

Chcem spočítať úsporu

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

Zabezpečíme výrobu, distribúciu, prevádzku tepelných zdrojov, tepelných rozvodov a tepelných spotrebičov.

ZAISTÍME CELKOVÚ REALIZÁCIU CELEJ ZÁKAZKY A NÁJDEME OPTIMÁLNY SPÔSOB FINANCOVANIA.

POSKYTNEME MONITOROVANIE A CENTRÁLNY DISPEČING 365/7/24.

PREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA BEZPEČNÉ A ÚSPORNÉ PREVÁDZKOVANIE.

Naše riešenie je vhodné pre stredné a veľké priemyselné podniky.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

ZISTITE, ČO VŠETKO ZAHŔŇA PREVÁDZKA ENERGETICKÉHO HOSPODÁRSTVA.

výrobu a dodávku tepla a chladu

distribúciu elektriny

distribúciu plynov

výrobu a dodávku stlačeného vzduchu

dodávku prevádzkovej a pitnej vody a odber odpadových vôd

prevádzkovanie iných technologických celkov s prevažujúcim podielom v oblasti energetiky

modernizáciu a rekonštrukciu energetického hospodárstva

spracovanie výkazov pre štátnu správu

meranie parametrov dodávaných energií a médií

zaistenie servisu a údržby