Smart City

Využívajte technológie budúcnosti v dnešných mestách. Premýšľate, ako zjednodušiť život obyvateľom vášho mesta? Zaujímate sa o súčasný stav životného prostredia a znižovanie škodlivých emisií?

Chcem spočítať úsporu

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

Navrhujeme a inštalujeme inovatívne technológie, ktoré zjednodušujú život v mestách a celkovo zlepšujú životné prostredie.

ZABEZPEČÍME CELKOVÝ PROJEKT OD PRVOTNEJ ŠTÚDIE AŽ PO JEHO REALIZÁCIU.

NÁJDEME OPTIMÁLNY SPÔSOB FINANCOVANIA.

POSTARÁME SA O NÁSLEDNÚ PREVÁDZKU AJ SERVIS.

Naše riešenie je vhodné pre mestá a obce.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

AKÉ SMART PRVKY MÔŽE VAŠE MESTO VYUŽIŤ?

Energeticky efektívne objekty

Zabezpečíme vysoký používateľský komfort, využívame najmodernejšie technológie.

Ponúkneme individuálny mix opatrení z oblastí spotreby, výroby a distribúcie elektrickej a tepelnej energie, chladu, stlačeného vzduchu, osvetlenia, rekuperácie, využitia obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla a alternatívnych spôsobov výroby elektrickej energie.

Zmluvná garancia zníženia prevádzkových energetických nákladov v rámci energetických úspor so zárukou (EPC).

Bez nutnosti využitia vlastných investičných prostriedkov.

Riešenia pre zdravé budovy

Zlepšíme používateľský komfort kancelárií aj školských tried vďaka systému výmeny vzduchu.

Optimalizujeme osvetlenie a akustiku učební.

Odporučíme vhodné a úsporné osvetlenie.

Zvýšime vašu nezávislosť od dodávky elektriny vďaka fotovoltike so systémom akumulácie energie.

Poradíme vám v súvislosti s dotáciami.

Úsporné verejné osvetlenie

Využitím modernej LED technológie ušetríte náklady na elektrinu.

Inteligentné verejné osvetlenie umožňuje úpravu farby aj jasu podľa dennej hodiny alebo podľa počasia.

Každú lampu možno ovládať samostatne, svieti len keď je to potrebné.

Infraštruktúru verejného osvetlenia možno skvele využiť v ďalších mestských systémoch (kamery, monitoring, wifi).

Inteligentný mestský mobiliár

Ponúka okoloidúcim bezplatné pripojenie k wifi.

Dobije váš mobil, elektrobicykel alebo invalidný vozík.

Zbiera štatistické údaje najmä o kvalite ovzdušia.

Inteligentné zastávky zlepšujú komfort cestovania v MHD.

Inteligentné koše a kontajnery znižujú náklady na zvoz komunálneho odpadu.