Kogenerácia

Nechajte si dodávať elektrinu a teplo z lokálneho zdroja. Riešite, ako objekty účinne a úsporne vykurovať? Uvažujete o celkovej modernizácii energetického hospodárstva?

Chcem spočítať úsporu

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

PONÚKAME UCELENÉ RIEŠENIE V ODBORE ZARIADENÍ NA KOMBINOVANÚ VÝROBU ELEKTRINY A TEPLA, KTORÉ ZAISTÍ VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ DODÁVOK ENERGIÍ, ZNÍŽENIE EMISIÍ AJ ÚSPORU NÁKLADOV NA VYKUROVANIE A ELEKTRICKÚ ENERGIU.

Naše riešenie je vhodné pre veľkých odberateľov tepla, ako sú napríklad lokálne komunálne teplárne, systémy centrálneho zásobovania teplom, zdravotnícke zariadenia, domovy dôchodcov, administratívne a komerčné centrá, bazény, kúpele, športové centrá alebo priemyselné podniky.

1

Poradíme

Zabezpečíme projektovú, technickú, organizačnú a personálnu prípravu vrátane povolení vyžadovaných legislatívou.

2

Prefinancujeme

Investíciu vykonáme na vlastné náklady.

3

Postavíme

Dodáme technologii a zajistíme výstavbu, instalaci, rekonstrukci či modernizaci.

4

Prevádzkujeme

Zabezpečíme kompletnú prevádzku a dodáme vyrobené teplo a elektrinu do distribučnej sústavy.

5

Postaráme sa

Poskytujeme následný servis, údržbu, monitoring a revízie.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko