Zariadenia pre tepelnú energetiku

Využívajte moderné technológie a myslite na dlhodobú udržateľnosť. Hľadáte profesionálov na zaistenie efektívnej tepelnej energetiky vo svojich objektoch?

Chcem spočítať úsporu

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

PONÚKAME KOMPLETNÉ SLUŽBY V OBLASTI REALIZÁCIE A PREVÁDZKY ZARIADENÍ ZAISŤUJÚCICH VÝROBU A ROZVOD TEPLA ALEBO CHLADU. GARANTUJEME ZNÍŽENIE VAŠICH PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV.

Naše riešenie je vhodné pre verejný sektor, priemysel a služby.

1

Poradíme

Ponúkame konzultácie vrátane spracovania štúdie a projektovej dokumentácie.

2

Prefinancujeme

Zabezpečíme vhodné financovanie, variantne aj v podobe garancie dosiahnutých úspor.

3

Postavíme

Realizujeme výstavbu, inštaláciu, rekonštrukciu alebo modernizáciu vrátane súvisiacich stavebných a technologických celkov.

4

Prevádzkujeme

Zaistíme kompletnú prevádzku tepelného hospodárstva.

5

Postaráme sa

Poskytujeme následný servis a údržbu. Robíme aj diaľkový monitoring a revízie.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

NECHAJTE SI OD NÁS POSTAVIŤ A PREVÁDZKOVAŤ ZDROJE TEPLA.

REALIZÁCIA

Zaistenie zdroja tepla (teplovodné, horúcovodné a parné kotolne, tepelné čerpadlá, solárne panely, plynové žiariče, elektrické kotly), rozvody tepla, modernizácia, optimalizácia a decentralizácia centrálneho zásobovania teplom. Súčasťou sú aj inteligentné systémy vykurovania a všetky štandardné zdroje ochladzovania budov vrátane distribučných rozvodov chladu.

PREVÁDZKA

Výroba a dodávka tepelnej energie, distribúcia tepelnej energie a prevádzkovanie koncových staníc (centrálne výmenníkové stanice, odovzdávacie stanice). Zníženie prevádzkových nákladov a stály energetický dispečing 365/7/24.