ESCO Slovensko, e-Dome, Energetický manažment 2023

16. 4. 2023

V dňoch 13.-14. apríla sa konal deviaty ročník medzinárodnej konferencie Energetický manažment. Aj tento raz sa energetici a odborná verejnosť stretli v reprezentatívnom prostredí Vysokých Tatier a sme hrdí, že ESCO Slovensko a e-Dome boli významným partnerom tohto profesionálne zorganizovaného podujatia.

Konferencia Energetický manažment 2023 bola zameraná na Energetický manažment ako nástroj efektívneho využívania energie a bola rozdelená do piatich sekcií zameraných na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, zelenú energiu pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Skupinu ESCO Slovensko reprezentovali Paulína Izáková a Peter Sedlák zo spoločnosti e-Dome s prezentáciou Garantovaná energetická služba – poznatky z praxe a Daniel Čurka z ESCO Slovensko, ktorý sa venoval Projektom energetických služieb.