ESCO Slovensko posilňuje na trhu bezemisných zdrojov tepla

Skupina ESCO Slovensko je významným hráčom v oblasti poskytovania ekologických a úsporných riešení. ESCO Slovensko vstúpilo do spoločnosti Biopel, ktorá je dodávateľom ekologického tepla z drevených peliet a zároveň výrobcom drevených peliet.

16. 12. 2022

ESCO Slovensko vstúpilo do spoločnosti Biopel a získalo v tejto spoločnosti majoritný podiel. Biopel je významný výrobca certifikovaných peliet z odpadového dreva a dodávateľ ekologického tepla z peliet.

„Tešíme sa, že sme sa spojili so spoločnosťou Biopel, a tak získali partnera pre rozvoj bezemisných zdrojov tepla. Aktivity Biopelu zapadajú do stratégie skupiny ESCO Slovensko. Aktuálne pripravujeme produkty pre partnerov najmä z verejného sektora, ktorým zaistíme financovanie a vybudujeme nové, bezemisné kotolne. Svojimi aktivitami budú ESCO Slovensko s Biopelom napĺňať ciele Slovenska pre budúcnosť neutrálnu z hľadiska CO₂ ,“ uviedla generálna riaditeľka ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

„Sme radi, že môžeme privítať ESCO Slovensko medzi našimi akcionármi. Vstupom ESCO Slovensko získame silného partnera pre rozvoj dlhodobého cieľa dekarbonizácie a energetickej stability pri výrobe tepla pre slovenské budovy,“ skonštatoval generálny riaditeľ Biopelu Pavol Lenhart.

O skupine ESCO Slovensko

Energetická skupina ESCO Slovensko sa špecializuje na komplexnú ponuku energetických riešení pre zákazníkov z komerčnej, ako aj štátnej sféry. V realizovaných riešeniach sa kladie dôraz najmä na vysokú efektivitu spojenú s minimalizáciou dôsledkov na životné prostredie.

ESCO Slovensko tvorí viacero samostatných spoločností, ktoré sa špecializujú na súvisiace oblasti v rámci energetického hospodárstva budov, areálov či dokonca mestských častí. Vďaka širokému záberu poskytovaných služieb je skupina lídrom na našom trhu. Ponuka ESCO Slovensko zastrešuje všetky potreby klientov od poradenstva a návrhu riešenia až po realizáciu a následnú údržbu zariadení. Výnimkou nie je ani asistencia pri riešení finančného krytia projektu.

Medzi úspešné projekty ESCO Slovensko patrí napr. najväčší projekt garantovaných energetických služieb na Slovensku od dcérskej spoločnosti e-Dome – rekonštrukcia nemocnice Nové Zámky s celkovou ročnou úsporou 780 000 eur, alebo modernizácia zdroja tepla pre Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, ktorá si nevyžiadala žiadne vstupné investície od zákazníka a bude sa splácať počas 10 rokov z ušetrených prostriedkov.

Svoju pozíciu si skupina posilnila akvizíciou ďalších významných spoločností. Ešte koncom roka 2021 to bola spoločnosť Capexus SK a začiatkom roka 2022 spoločnosť Elimer. S akvizíciou spoločnosti Biopel sa počet dcérskych spoločností v skupine ESCO Slovensko rozrastie na deväť.

Polovičnými akcionármi skupiny ESCO Slovensko sú ČEZ ESCO a SPP.