Predstavujeme ESCO Slovensko

6. 10. 2021

Začiatkom septembra sme spustili úvodnú kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o skupine ESCO Slovensko a na komplexnú ponuku služieb v rámci efektívnejších a ekologickejších energetických riešení. Cieľom kampane je širšia spolupráca s klientami zo súkromného ako aj štátneho sektora. Našou snahou je rozšírenie našich aktivít o nové projekty smerujúce k širšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.