Spoločnosť BIOPEL rozširuje svoju produkciu v oblasti spracovania dreveného odpadu z biomasy.

20. 3. 2024

Spoločnosť BIOPEL, a. s. v týchto dňoch spúšťa vlastnú výrobu drevených brikiet, čím rozširuje svoje portfólio v oblasti spracovania drevného odpadu z biomasy. Inštalácii zariadenia predchádzala dlhodobá príprava, vzhľadom k tomu, že ide o zaujímavé technické riešenie, pri ktorom bola využitá existujúca linka na výrobu drevných peliet. Výrobná linka v Kysuckom Lieskovci je prevádzkovaná nepretržite a riešenie bolo  navrhnuté s dôrazom na efektivitu a dlhodobú udržateľnosť. 

Výroba brikiet možňuje využívať ešte väčšie množstvo drevného odpadu z regiónu na výrobu kvalitného, domáceho a čistého paliva na vykurovanie.

„Vďaka moderným technológiám a procesom kontroly kvality sme schopní ponúknuť zákazníkom produkty s vysokou výhrevnosťou a konzistentnou kvalitou. Investícia do výroby brikiet je súčasťou našej snahy o znižovanie škodlivých látok v ovzduší spôsobených vykurovaním nevhodným palivom a podpory ekologicky udržateľných alternatív v energetike. V tomto roku plánujeme slovenským domácnostiam dodať 700 ton drevných brikiet na vykurovanie. Na trhu ich nájdete pod označením BIOpovedala Ing. Janka Kavcová, generálna riaditeľka BIOPEL, a. s.

Hlavnou činnosťou  spoločnosti BIOPEl, a. s je výroba drevných peliet energetickým zhodnocovaním odpadovej drevnej suroviny (pilín), výroba tepla z drevných peliet, predaj celej škály drevných biopalív (drevné pelety, brikety, suché drevné štiepky) a poskytovanie služieb v oblasti dopravy. Prináša ľuďom vhodné ekologické palivá z domácich obnoviteľných zdrojov energie a tiež zamestnanie v regióne v environmentálnej oblasti.