Akumulácia energie

Zabezpečte sa proti neočakávaným výpadkom elektriny. Chcete mať väčšiu kontrolu nad spotrebou elektriny? Vyrábate viac elektriny, než dokážete v danej chvíli spotrebovať?

Chcem zistiť viac

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

FORMOU BATÉRIOVÉHO ÚLOŽISKA VÁM ZABEZPEČÍME FUNGOVANIE NEVYHNUTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY POTREBNEJ NA CHOD VÁŠHO OBJEKTU.

Naše riešenie je vhodné pre priemyselné objekty alebo elektrárne.

1

Poradíme

Navrhneme optimálne riešenie podľa prevádzkových potrieb danej lokality vrátane kombinácie s ďalšími produktmi.

2

Prefinancujeme

Vyhodnotíme možnosť zabezpečenia financovania investície alebo poskytnutia formou služby.

3

Postavíme

Riešenie realizujeme na kľúč podľa reálnych potrieb a podmienok vašej prevádzky a požadovaného účelu využitia.

4

PREVÁDZKUJEME

Poskytujeme priebežný dohľad nad technológiou a konfiguráciou systémov s cieľom dosiahnuť optimálne hodnoty.

5

POSTARÁME SA

Poskytujeme následný servis zariadení.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

AKÉ SÚ ĎALŠIE PRÍNOSY PRE VÁS

Škálovateľné riešenie (od jednotiek kW/kWh až po MW/MWh).

Rôzne účely využitia (akumulácia energie, load shifting, peak shaving, podporné služby atď.).

Zabezpečenie stability vašej lokálnej siete.

Môžete znížiť Vašu rezervovanú kapacitu vykrytím výkonových špičiek.

Istota dodatočného výkonu.