Dekarbonizácia a energetická efektívnosť v priemysle

Priemyselné podniky stoja pred zásadnou transformáciou. Kľúčové otázky sú, ako zvýšiť energetickú účinnosť a ako znížiť závislosť od fosílnych paliv bez toho, aby boli ohrozené prevádzka a cash-flow spoločnosti.

Chcem zistiť viac

Viac o ponuke

Správne rozhodnutie pre zvýšenie energetickej efektívnosti možno urobiť iba na základe relevantných meraní, údajov a výpočtov. Projekt s vysokou pridanou hodnotou si vyžaduje podrobné zmapovanie výrobných a prevádzkových procesov. Navrhnuté riešenie často znamená značné investičné náklady, ktorých návratnosť aj pri súčasných zvýšených nákladoch na energie je strednodobá až dlhodobá.

Po obhliadke a získaní základných údajov (najmä spotreba elektriny, plynu, tepla a vody) ESCO Slovensko zákazníkom z priemyslu pripraví najefektívnejšie riešenie na mieru. Jeho súčasťou je projektová a zmluvná dokumentácia, financovanie, zabezpečenie výstavby, prevádzky a pravidelného dlhodobého servisu.

ESCO Slovensko zákazníkovi na mieru pripraví model mimodlhového financovania tak, aby si nezvýšil svoje zadlženie a mohol svojimi kapacitami realizovať projekty v kľúčových činnostiach svojho podnikania.

 

Skontaktujte sa s odborníkmi ESCO Slovensko