Ekologické vykurovanie na báze biomasy

Zákazníkom z verejného a súkromného sektora ponúkame sofistikované riešenie v podobe kotolní na pelety z odpadového dreva.

Chcem zistiť viac

Viac o ponuke

V priestoroch klienta zabezpečujeme návrh, financovanie, výstavbu, prevádzku, dodávku paliva a pravidelný dlhodobý servis. Po obhliadke a získaní základných údajov o spotrebe tepla navrhneme technické riešenie aj s cenovou ponukou. Ak zákazník akceptuje ponuku, pripravíme zmluvnú a projektovú dokumentáciu (firma z našej skupiny – Biopel – má viac ako dvadsaťročné skúsenosti s prevádzkou kotolní na pelety).

Zdroj tepla na báze spaľovania certifikovaných peliet predstavuje z pohľadu CO2 neutrálne riešenie vykurovania. Zariadenie nevyžaduje stálu obsluhu, je plne automatické a monitorované na diaľku. Zákazníkom tak nevznikajú žiadne dodatočné personálne náklady pri prevádzke zariadenia. Integrácia zdroja tepla umožňuje eliminovať riziko spojené s neistotou v dodávkach fosílnych palív. Drevné pelety sa vyrábajú z odpadných pilín ako vedľajší produkt drevospracujúceho priemyslu.

Zafinancujeme inštaláciu kotolne na spaľovanie drevných peliet a investičné náklady zákazník splatí v čase. Zabezpečíme bezpečnú a stabilnú prevádzku. Po období splácania ostane kotolňa zákazníkovi. Zámerom je sumu splátok nastaviť tak, aby zákazník platil rovnako alebo menej, ako by platil za teplo z fosílnych palív.

 

Skontaktujte sa s odborníkmi ESCO Slovensko