FVE ako služba

Inštalácia vlastného zdroja energie ponúka finančne dostupný spôsob zníženia nákladov na energie. Jedná sa o slovenskú verziu tzv. PPA kontraktu.

Výhody fotovoltického zdroja energie (FVZ)

Na rozdiel od výrobných zdrojov, t.j. elektrární (FVE), ktoré dodávajú všetku energiu do distribučnej siete, sú fotovoltické zariadenia (FVZ) resp. lokálne zdroje (FVLZ) na výrobu elektriny zo slnečnej energie inštalované za odberným miestom zákazníka. V porovnaní s tradičnými zdrojmi energie pre samotný FVZ nie je potrebné riešiť otázku nákupu komodity (plyn, uhlie, ropa atď.). Vyrába v mieste odberu, pričom do verejnej distribučnej siete sú odovzdávané len prebytky. Takáto decentralizovaná výroba energie je vítaná v časoch, keď sa ostatné zdroje energie dovážajú z veľkých vzdialeností a cez niekoľko krajín. Slnečná energia, ako obnoviteľný zdroj energie, je plusom pre zákazníkov, ktorí radi šetria životné prostredie, resp. majú záväzky v oblasti dekarbonizácie.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

 

FVZ na kľúč

Súčasťou riešenia je štandardne návrh, výstavba, prevádzka a pravidelný dlhodobý servis. FVZ dokážeme aj zafinancovať - to znamená, že zákazník nemusí na jeho výstavbu vynakladať kapitálové výdavky (CAPEX), ale nám jeho financovanie spláca formou operatívnych výdavkov (OPEX).