GES – garantované energetické služby

Garantovanú energetickú službu (GES), známu aj pod anglickou skratkou EPC (Energy Performance Contracting), spravidla poskytujú tzv. ESCO spoločnosti. Cieľom GES je v prvom rade znížiť spotrebu energie v budovách, a tým klientovi usporiť financie.

Chcem zistiť viac

Viac o ponuke

ESCO Slovensko navrhne a zrealizuje konkrétne stavebné a technologické opatrenia a vopred zmluvne zaručí, koľko energie sa tým v budove ušetrí. Ak sú úspory nižšie, ESCO Slovensko doplatí rozdiel. Súčasťou GES je kontrola, prevádzka a údržba energetiky v budove počas celej doby trvania zmluvy. JEDNOZNAČNOU VÝHODOU GES pre verejný sektor je, že na problém účtov za energie prinášajú ESCO spoločnosti komplexné riešenie v jednom balíčku.

V prípade GES subjekt verejnej správy obstaráva dosiahnutie energetických úspor ako takých, čiže obstaráva výsledok, nie konkrétne technické riešenie a stavebné práce. Základom pre správne obstaranie GES je dobrá príprava.


Financovanie GES ESCO Spoločnosťou

 


Alternatívne spôsoby financovania GES

 

Investíciu v plnej výške vie zafinancovať ESCO spoločnosť. Investíciu následne verejný partner spláca z finančných úspor, ktoré sa dosiahli energetickými úsporami.

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov v jednej zmluve na GES.

GES je plne financovaná verejnými zdrojmi.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko