Rozvodné zariadenia a trafostanice

Zverte výstavbu alebo rekonštrukciu rozvodných zariadení a trafostaníc do rúk profesionálov. Hľadáte spoľahlivého prevádzkovateľa elektrického zariadenia?

Chcem spočítať úsporu

ČO OD NÁS MÔŽETE OČAKÁVAŤ?

POSKYTNEME SÚBOR RIEŠENÍ SÚVISIACICH S DODÁVKOU, REALIZÁCIOU, MODERNIZÁCIOU ALEBO PREVÁDZKOU ROZVODNÝCH ZARIADENÍ A TRAFOSTANÍC.

Naše riešenie je vhodné pre priemyselné podniky v oblastiach strojárstva, potravinárstva, chémie a farmácie, pre skladovacie haly alebo lokálne distribučné spoločnosti.

1

Poradíme

Posúdime súčasný stav alebo navrhneme nové vhodné riešenie na kľúč podľa potrieb a situácie v rámci lokality.

2

Prefinancujeme

Zabezpečíme financovanie investície.

3

Postavíme

Zaistíme dodávku, výstavbu, montáž, prípadne obnovíme alebo zrekonštruujeme zariadenia.

4

Prevádzkujeme

Prevádzkujeme elektrické zariadenia na všetkých napäťových hladinách a zabezpečujeme nepretržitú prevádzku.

5

Pečujeme

Poskytujeme pohotovosť 365/7/24 a robíme pravidelné revízie.

Skontaktovať sa s odborníkmi ESCO Slovensko

ZISTITE, AKÉ SÚ ŠPECIFIKÁCIE NAPÄŤOVEJ HLADINY.

ŠPECIFIKÁCIE NAPÄŤOVEJ HLADINY

rozvodne veľmi vysokého (VVN), vysokého (VN) a nízkeho napätia (NN)

distribučné trafostanice VN

káblové, vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody

káblové vedenie NN a VN vrátane káblových súborov

riadiaci systém a ochrany do 110 kV

vykonávanie prác metódou PPN (pod napätím) NN

montáž merania a vykonávanie revízií

ĎALŠIE PRÍNOSY

nami dodané zariadenia spĺňajú najprísnejšie kritériá stanovené zákonmi a vyhláškami

dodávame transformátory, ktorých straty spĺňajú podmienky ekodizajnu

riešenie špecifických požiadaviek na distribúciu či dodávku elektriny

zavedenie poriadku preventívnej údržby a vykonávanie údržby podľa zavedeného poriadku

vykonávanie pravidelných revízií

odstraňovanie porúch (vyhľadanie a odstránenie príčiny poruchy alebo havárie) a oprava zistených porúch