Csákyho palác

Zhotoviteľ: e-DOME

Lokalita: Bratislava

Trvanie služby: 11/2017 - súčasnosť

 

Pre mestský palác a národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky v historickej časti Bratislavy je vykonávaná služba monitoringu a koordinácie prevádzky energetických zariadení.

Výsledkom služby bola identifikácia technických nedostatkov s vysokou energetickou náročnosťou. Navrhnuté boli opatrenia, ktoré sa týkali predovšetkým rekonštrukcie tepelného hospodárstva v kombinácií s využitím systému IRC – Individual Room Control.

 

 

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb už od roku 2010 a to prevažne na Slovenskom trhu. Patríme k zakladajúcim členom Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) a Asociácii poskytovateľov energetických služieb (APES). Sme poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service COmpany – spoločnosť poskytujúca energetické služby) a naším hlavným predmetom podnikania je poskytovanie GarantovanejPodpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

Náš tím je zostavený odborníkmi z oblasti stavebnej fyziky, technologického zabezpečenia budov (vetranie, kúrenie, chladenie, atď.), meraní a regulácie, monitoringu a prevádzky technológií v budovách, čo prináša vysokú odbornosť na trhu s energetickými službami a inými expertnými činnosťami. Portfólio našich služieb a odborná spôsobilosť nám umožňuje venovať sa každému typu budov, bez ohľadu na jej veľkosť a komplexnosť. Za kladné referencie môže náš profesionálny prístup a množstvo úspešných projektov.