Nádvorie Trnava

Zhotoviteľ: e-DOME

Lokalita: Trnava

Trvanie služby: 2014-2017

 

V rámci dlhodobej spolupráce medzi e-Dome a.s. a VALLO & SADOVSKY ARCHITECTS s.r.o. bolo pre objekty v centre mesta Trnava vykonávaných viacero expertných činností.

Medzi najdôležitejšie pri formovaní projektu považujeme nasledovné: simulácia tepelnej pohody vo vybraných miestnostiach, počítačová dynamická simulácia zameraná na zabránenie letného prehrievania miestností, vytvorenie konceptu TZB, návrh energetickej koncepcie technologických systémov budovy, energetická optimalizácia stavebných konštrukcií, posúdenie tepelných mostov, spracovanie projekčnej dokumentácie pre stavebné povolenie (vykurovanie / chladenie, ZTI, VZT, meranie a regulácia - automatizované riadenie).

Samozrejmosťou je asistencia pri výbere dodávateľov technológií a systémový dohľad pri projektovaní a realizácii.

 

 

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb už od roku 2010 a to prevažne na Slovenskom trhu. Patríme k zakladajúcim členom Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) a Asociácii poskytovateľov energetických služieb (APES). Sme poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service COmpany – spoločnosť poskytujúca energetické služby) a naším hlavným predmetom podnikania je poskytovanie GarantovanejPodpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

Náš tím je zostavený odborníkmi z oblasti stavebnej fyziky, technologického zabezpečenia budov (vetranie, kúrenie, chladenie, atď.), meraní a regulácie, monitoringu a prevádzky technológií v budovách, čo prináša vysokú odbornosť na trhu s energetickými službami a inými expertnými činnosťami. Portfólio našich služieb a odborná spôsobilosť nám umožňuje venovať sa každému typu budov, bez ohľadu na jej veľkosť a komplexnosť. Za kladné referencie môže náš profesionálny prístup a množstvo úspešných projektov.