Nemocnica Novej Generácie Michalovce

EPC projekty a komplexné energetické služby
Zhotoviteľ: e-DOME

Výpočet tepelnej záťaže pomocou termodynamickej simulácie a výpočet teplotnej štatistiky priebehu operatívnych teplôt so zohľadnením parametrov chladiaceho/klimatizačného systému a systému mechanického vetrania poskytnutého objednávateľom posudku.

Výsledky tepelných záťaží rátaných termodynamickou simuláciou sa stali podkladom pre správny návrh zabezpečenia tepelného komfortu v Nemocnici novej generácie Michalovce.

 

 

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb už od roku 2010 a to prevažne na Slovenskom trhu. Patríme k zakladajúcim členom Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) a Asociácii poskytovateľov energetických služieb (APES). Sme poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service COmpany – spoločnosť poskytujúca energetické služby) a naším hlavným predmetom podnikania je poskytovanie GarantovanejPodpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

Náš tím je zostavený odborníkmi z oblasti stavebnej fyziky, technologického zabezpečenia budov (vetranie, kúrenie, chladenie, atď.), meraní a regulácie, monitoringu a prevádzky technológií v budovách, čo prináša vysokú odbornosť na trhu s energetickými službami a inými expertnými činnosťami. Portfólio našich služieb a odborná spôsobilosť nám umožňuje venovať sa každému typu budov, bez ohľadu na jej veľkosť a komplexnosť. Za kladné referencie môže náš profesionálny prístup a množstvo úspešných projektov.