Prevádzka MDS, LDS a distribúcia energie

Zhotoviteľ: ESCO DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY

 

Spoločnosť ESCO DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY (pôvodný názov ČEZ DISTRIBUČNÉ SÚSTAVY) je špecialistom na dodávku služieb v oblasti miestnych a lokálnych distribučných sústav, pre zákazníkov zo všetkých segmentov. Hlavným poslaním spoločnosti je distribúcia elektrickej energie, zemného plynu a ďalších médií u našich zákazníkov. Zaisťujeme výstavbu lokálnych distribučných sústav v priemyselných, logistických, administratívnych a obytných zónach. Pre našich klientov navrhujeme profesionálne, rýchle a efektívne riešenie energetického servisu a manažmentu. Zákazníkom, ktorí sa chcú primárne sústrediť na rozvoj svojho oboru podnikania, ponúkame komplexné energetické služby od distribúcie energií, cez správu a údržbu energetických zariadení až po celkový energetický manažment.