Správa bytov a dodávka tepla

Zhotoviteľ: SPRAVBYTKOMFORT

 

Spoločnosť poskytuje spoľahlivú výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v meste Prešov, facility manažment, správu bytov a služby pre firmy a obyvateľstvo, medzi ktoré patrí evidencia tvorby, čerpania fondu opráv, zabezpečenie havarijnej služby počas pracovných dní, víkendov a sviatkov, ponuka prác a služieb spoločnosti ESCO SERVIS s.r.o. a iné činnosti spojené s dodávkou tepla, TÚV a výkonom správy.

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Spoločnosť používa systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2005 v oblasti výroby, rozvodu a predaja tepelnej energie a teplej úžitkovej vody a správy bytových domov a objektov.