Tatry Mountain Resorts

Zhotoviteľ: e-DOME

Lokalita: 14 hotelov a 20 lanových dráh vo VT a NZ

Rok vypracovania projektu: 2018/2019

Celková ročná úspora energie: 1 311 691 kWh/rok na zemnom plyne a tuhom palive, 2 097 507 kWh/rok na elektrickej energii

Zníženie množstva emisií: 552 ton

Na prelome rokov 2018/2019 naša spoločnosť vypracovala komplexný energetický audit pre spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. Audity boli spracované do celkovo 16 čiastkových energetických auditov aj vrátane kompletného vozového parku TMR.

Počas výkonu auditu boli prevedené podrobné merania vybraných objektov ako analýza vnútornej teploty a vlhkosti priestorov, Blower door testy (testy vzduchotesnosti) či termovízne merania.

Hlavným cieľom energetického auditu bolo zadefinovať návrh opatrení pre dosiahnutie úspor energií. Počas výkonu boli identifikované dva hotely ako vhodní kandidáti na EPC projekt (Energy Performance Contracting).

Okrem investičných opatrení bolo navrhnuté aj zavedenie podrobnejšieho energetického manažmentu.

 

 

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb už od roku 2010 a to prevažne na Slovenskom trhu. Patríme k zakladajúcim členom Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) a Asociácii poskytovateľov energetických služieb (APES). Sme poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service COmpany – spoločnosť poskytujúca energetické služby) a naším hlavným predmetom podnikania je poskytovanie GarantovanejPodpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

Náš tím je zostavený odborníkmi z oblasti stavebnej fyziky, technologického zabezpečenia budov (vetranie, kúrenie, chladenie, atď.), meraní a regulácie, monitoringu a prevádzky technológií v budovách, čo prináša vysokú odbornosť na trhu s energetickými službami a inými expertnými činnosťami. Portfólio našich služieb a odborná spôsobilosť nám umožňuje venovať sa každému typu budov, bez ohľadu na jej veľkosť a komplexnosť. Za kladné referencie môže náš profesionálny prístup a množstvo úspešných projektov.