Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: e-DOME

Lokalita: Rimavská Sobota

Rok vypracovania projektu: 2019-2020

Celková ročná úspora energie: 1 836 310 kWh na zemnom plyne, 137 199 kWh na elektrickej energii

Zníženie množstva emisií CO2426,9 ton/rok

Dĺžka trvania zmluvy: 8,5 roka

 

Pre areál nemocnice v Rimavskej Sobote, ktorý je tvorený sústavou stavebných objektov a technických zariadení, bol vypracovaný projekt EPC.

Opatrenia sa týkali najmä inštalácie nových zdrojov tepla, hydraulického vyregulovania, termostatizácie vykurovacieho systému, zmeny spôsobu časti vykurovania a prípravy TÚV, výmeny pôvodných kotlov za nové kondenzačné kotle vrátane všetkého potrebného technologického vybavenia, zavedenia diaľkového dohľadu nad zariadeniami či úsporných opatrení na vode.

V súčasnosti poskytujeme pre nemocnicu v Rimavskej Sobote službu energetického manažmentu.

 

 

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb už od roku 2010 a to prevažne na Slovenskom trhu. Patríme k zakladajúcim členom Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC) a Asociácii poskytovateľov energetických služieb (APES). Sme poprednou slovenskou ESCO spoločnosťou (Energy Service COmpany – spoločnosť poskytujúca energetické služby) a naším hlavným predmetom podnikania je poskytovanie GarantovanejPodpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

Náš tím je zostavený odborníkmi z oblasti stavebnej fyziky, technologického zabezpečenia budov (vetranie, kúrenie, chladenie, atď.), meraní a regulácie, monitoringu a prevádzky technológií v budovách, čo prináša vysokú odbornosť na trhu s energetickými službami a inými expertnými činnosťami. Portfólio našich služieb a odborná spôsobilosť nám umožňuje venovať sa každému typu budov, bez ohľadu na jej veľkosť a komplexnosť. Za kladné referencie môže náš profesionálny prístup a množstvo úspešných projektov.