ZKW Slovakia Krušovce – expanzia výrobného areálu

Vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie
Zhotoviteľ: AZ KLIMA SK

Prestížne ocenenie Stavba roka 2019 putovalo aj k nám. Cieľom rozšírenia a výstavby výrobného areálu ZKW Krušovce bolo vytvoriť technické prostredie vysokej kvality na high-tech výrobu svetlometov pre automobilový priemysel. Projekt zahŕňa rozšírenie existujúcej dostavby, stavebné úpravy pôvodného objektu, vybudovanie výrobno-skladovej haly a novej samostatne stojacej haly.

Cena udelená odbornou porotou za:

- výnimočné riešenie pri návrhu vzduchotechnických zariadení. Výrobné zariadenia produkujú vo veľkej miere teplo, ktoré sa ochladzuje vodou alebo vzduchovými výmenníkmi a akumuluje sa do vody. Takto zohriata voda slúži na kompletné vykurovanie všetkých priestorov. Pod priemyselnými podlahami je podlahové vykurovanie, ktoré garantuje teplo generované vyhriatou betónovou podlahou až 15 dní, keď napr. výroba stojí. Hala je osvetlená LED svietidlami. Všetok vzduch sa zbiera do strešných VZT jednotiek s veľkou účinnosťou výmenníkov.

- zužitkovanie dažďovej vody. Dažďová voda sa zadržiava v rámci areálu. Parkovisko na parkovanie osobných áut zamestnancov je vybudované ako ekologické. Voda prechádza cez drenážnu dlažbu do spodných retenčných vrstiev parkoviska a cez geotextíliu, ktorá dokáže zadržať prípadné olejové substancie, aby sa nedostali do podložia. Retenčnú vrstvu tvorí zhutnené kamenivo. Ostatné vody zo spevnených plôch pre nákladnú dopravu prechádzajú kanalizáciou cez lapače oleja do retenčného jazierka, ktoré má na dne drenážny vrt.

- využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie odpadového tepla, využitie ventilácie, klimatizácie a LED osvetlenia v priestoroch, čo zabezpečilo získanie energetického certifikátu A0.

Naša spoločnosť bola generálnym dodávateľom vybraná na vyhotovenie projektu a realizáciu profesii: vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie. Pri návrhu projektu sme sa opierali o dlhoročné skúsenosti v profesii, vďaka ktorým sme pripravili optimálne riešenie pre zákazníka vo vzťahu ku kvalite a cene. Projekt bol vyhotovený s dôrazom na všetky platné normy vrátane Ecodesignu 2018, čím sme splnili požadované kritériá od zákazníka. Expanzia stávajúceho výrobného areálu a novostavba ďalšej haly bola rozdelená na viacero častí, pričom spoločnosť AZ KLIMA SK, s.r.o. mala na starosti administratívno-sociálne zázemie dvoch častí a to počnúc projektom až po samotnú realizáciu. Medzi hlavné činnosti vykonávané na akcii ZKW Krušovce patrilo:

 

 

Spoločnosť zaisťuje komplexné služby v oblasti technického zariadenia budov, t.j. dodávky vetracích, klimatizačných a chladiacich systémov, a to od projekcie pre dodávku a servis, od chladenia po vykurovanie, od merania a regulácie po technické rozvody v rámci celej Slovenskej republiky. Na slovenskom trhu pôsobí od r. 2000 a počas celého obdobia pôsobenia nabrala skúsenosti, znalosti a profesionalitu.